Vaynhanh.vn (gọi tắt là Vaynhanh) là nền tảng cho vay ngang hàng thuộc công ty cổ phần mFinance, sử dụng công nghệ để cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn tài chính hiện đại và chuyên nghiệp nhất, giúp những Người có nhu cầu vay nhưng không đủ điều kiện (hoặc không muốn) vay vốn ngân hàng và các tổ chức tài chính, có thể dễ dàng kết nối với những Người cho Vay có khả năng đáp ứng nhu cầu, bất cứ lúc nào.

Giới thiệu chung

Trong những năm gần đây, thị trường tín dụng đang ngày càng tăng mạnh xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dùng, với mong muốn cải thiện cuộc sống, dễ dàng thuận tiện hơn trong việc chi tiêu hàng ngày. Nắm bắt được nhu cầu đó, công ty cổ phần mFinance, đại diện là sản phẩm sàn P2P Vaynhanh.vn, được thành lập với sứ mệnh sử dụng nền tảng công nghệ để có thể hỗ trợ những người dân có thu nhập thấp, những người chưa có khả năng đáp ứng được yêu cầu khắt khe từ phía các Ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng có thể dễ dàng hơn trong việc đăng ký và được chấp thuận các khoản vay nhỏ phù hợp với khả năng chi trả của họ.

Cụ thể mFinance sẽ cung cấp một nền tảng công nghệ, đại diện là Vaynhanh.vn, mà tại đó người vay có thể dễ dàng kết nối với những cá nhân / tổ chức có khả năng cho vay. Đồng thời thông qua nền tảng công nghệ của mình, chúng tôi cũng đưa ra những thang điểm có độ chính xác cao về uy tín tín dụng của những người đi vay nhằm giúp cho những cá nhân/ tổ chức cho vay có cái nhìn khái quát trước khi quyết định đầu tư.

Sứ mệnh, tầm nhìn

Sứ mệnh : giúp người vay và người cho vay có thể dễ dàng kết nối với nhau thông qua nền tảng công nghệ.

Mục tiêu : Trở thành đơn vị fintech số 1 trong việc cung cấp dịch vụ cho vay ngang hàng (peer to peer lending)