PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Vaynhanh.vn là một Sản Phẩm của Công ty cổ phần mFinance. Sau đây được gọi tắt là Vaynhanh.
Khách hàng sử dụng dịch vụ trên Vaynhanh bao gồm 02 nhóm Khách hàng chính:

(i)    Khách hàng có nhu cầu vay vốn được gọi là: “Người Vay”.
(ii)   Khách hàng là cá nhân hay tổ chức có nhu cầu cho vay được gọi chung là: “Người Cho Vay”.
Các nhóm Khách hàng này được gọi tắt là “Khách hàng”.

Khách hàng khi sử dụng các dịch vụ do Công ty cổ phần mFinance cung cấp được yêu cầu đọc kỹ, hiểu, mặc nhiên đồng ý và chịu sự ràng buộc với các quy định được miêu tả trong “Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ” của chúng tôi sau đây:

1.Ngay khi Khách hàng truy cập và sử dụng Sản Phẩm; Dịch Vụ trên  website Vaynhanh.vn cũng như các websites liên kết (có thể được liệt kê ở bất kỳ phần nào của Website), Bạn đã xác nhận đồng ý và chấp thuận tuân thủ mọi quy định theo bảng “Điều Khoản và Điều Kiện sử dụng dịch vụ” này của Chúng tôi.

2. Khi Khách hàng đồng ý tiến hành cung cấp thông tin cho Vaynhanh nghĩa là đã mặc nhiên đồng ý sử dụng dịch vụ của Vaynhanh, mặc nhiên đồng ý cho phép chúng tôi cùng các đối tác (cá nhân) sử dụng các thông tin đó để chào/bán các Sản Phẩm hay Dịch Vụ của họ. Việc chào/bán có thể thông qua các phương tiện như: gặp trực tiếp hoặc gián tiếp (thông qua email, điện thoại, tin nhắn SMS, thư bưu điện, và các loại tin nhắn thuộc các đơn vị cung cấp giải pháp nhắn tin như Zalo, Facebook, Google...)

3. Các đối tác của Vaynhanh có thể là các cá nhân hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực cho vay, tài chính, tín dụng-ngân hàng, dịch vụ pháp lý, công nghệ thông tin và thương mại điện tử.

4. Khi đăng ký sử dụng dịch vụ của Vaynhanh, Khách hàng mặc nhiên được khẳng định rằng Khách hàng thuộc đối tượng hợp pháp để giao dịch với Vaynhanh hoặc các đối tác của Vaynhanh theo các quy định của chúng tôi.

5. Vaynhanh cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn các sản phẩm tài chính cho các Khách hàng đang sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam. Do vậy Vaynhanh không có nghĩa vụ phục vụ những cá nhân hay tổ chức ngoài phạm vi hoạt động mà không cần phải thông báo bằng văn bản hay bất kỳ phương tiện nào khác.

6. Ngay khi Khách hàng điền vào các biểu mẫu mà Vaynhanh cung cấp hoặc khởi tạo một tài khoản hay gửi yêu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ qua hệ thống Vaynhanh (có thể qua website hoặc qua tổng đài 1900 633 900) tức là Khách hàng đã hiểu và đồng ý cung cấp các thông tin cho Vaynhanh.

7. Khách hàng đồng lưu thông tin của mình trên hệ thống Vaynhanh, cho phép Vaynhanh lưu giữ các thông tin đó để thực hiện cuộc gọi trực tiếp, gửi email... để thảo luận, cung cấp hoặc thông báo thông tin liên quan đến Khách hàng.

8. Với các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho Vaynhanh, đồng nghĩa với việc Khách hàng đã cam kết rằng tất cả các thông tin mà Khách hàng cung cấp là chính xác, đầy đủ và phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

9. Vaynhanh không đảm bảo rằng website và bất kỳ Sản Phẩm; Dịch Vụ do Vaynhanh cung cấp sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng, hoặc đảm bảo rằng sự vận hành của website này không bị gián đoạn, không có sự chậm trễ, từ chối lệnh, bị lỗi, mất hoặc bị hủy bỏ thông tin.

10. Vaynhanh có toàn quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào của trang web, cũng như thay đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với người sử dụng trang web này vào bất kỳ lúc nào và không cần báo trước. Những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ sẽ có hiệu lực ngay sau khi được cập nhật và đăng tải trên tất cả các trang web Vaynhanh, các trang web con, trang web liên kết... Mọi dịch vụ hay sản phẩm Khách hàng đang sử dụng thông qua website sẽ phải chấp nhận các thay đổi cập nhật đó.

PHẦN 2: CÁC QUY ĐỊNH DỊCH VỤ CỦA VAY NHANH

Vaynhanh.vn là nền tảng công nghệ để cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn tài chính cho Khách hàng, đồng thời là cầu nối giúp những Khách hàng có nhu cầu Vay và những Khách hàng có nhu cầu cho Vay có thể kết nối được với nhau. Quý Khách hàng lưu ý những điểm sau:

1. Vaynhanh chỉ là đơn vị hỗ trợ giúp Người Vay và Người Cho Vay kết nối với nhau. Vaynhanh không phải là đối tác cho vay, không ra quyết định cấp vốn, hay lãi suất. Vì vậy Vaynhanh không có cam kết cho vay với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.

2. Dịch vụ của Vaynhanh là tư vấn về thông tin các khoản vay, các tư vấn về thủ tục, hồ sơ giấy tờ, điều kiện vay vốn, hỗ trợ các thủ tục có liên quan đến khoản vay cho các Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của Vaynhanh.

3. Khách hàng không phải thanh toán bất cứ chi phí nào cho dịch vụ hỗ trợ tư vấn tài chính của Vaynhanh, khi khoản vay không được tiến hành thành công với các đối tác Cho Vay.

4. Biểu phí hỗ trợ tư vấn dịch vụ sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn tài chính được ký kết giữa Khách hàng và Vaynhanh.

5. Đối với Người Vay, ngay khi Người Vay gửi yêu cầu vay vốn tức là đã cho phép Vaynhanh và những Người Cho Vay được phép xác minh tính chính xác và tính xác thực về các thông tin mà Người Vay cung cấp bằng các biện pháp hoặc với sự hỗ trợ của bên thứ ba.

Bao gồm:

  • Cho phép Vaynhanh và Người Cho Vay xác minh tình trạng việc làm của Người Vay bằng cách liên hệ với tổ chức nơi Người Vay đã hoặc đang làm việc, liên hệ với người thân do Người Vay khai báo.
  • Đồng thời cho phép Vaynhanh và Người Cho Vay có thể kiểm tra bất kỳ thông tin thân nhân, thông tin thu nhập, thông tin tín dụng mà Người Vay đã cung cấp.

6. Đối với Người Cho Vay, ngay khi đăng ký sử dụng Dịch vụ của Vaynhanh, đồng nghĩa với với việc Người Cho Vay phải tự chịu trách nhiệm đối với các thông tin mình cung cấp.
Trường hợp sau khi Người Cho Vay tiến hành cho vay một khoản vay bất kỳ trên hệ thống Vaynhanh, Người Cho Vay phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các thông tin liên quan đến khoản vay, bao gồm:

  • Lãi suất khoản vay phải được tuân thủ theo quy định của Nhà nước Việt Nam.
  • Các rủi ro liên quan đến khoản vay.
  • Các tranh chấp liên quan đến khoản vay.

7. Vaynhanh không chịu bất kì trách nhiệm nào liên quan đến khoản vay hay liên quan đến quá trình đàm phán khoản vay giữa Người Vay và Người Cho Vay. Vaynhanh chỉ là đơn vị hỗ trợ tư vấn và kết nối 2 bên với nhau.

8. Mọi thông tin trên website Vaynhanh.vn chỉ để tham khảo, Khách hàng nên tự đưa ra đánh giá riêng để chọn khoản vay phù hợp và lãi suất hợp lý.

9. Các lãi biểu, lãi suất ứng với khoản vay đều do Người Cho Vay đưa ra và tự chịu trách nhiệm.

10. Lãi suất và biểu phí do Người Cho Vay cung cấp có thể lên hay xuống tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ tín dụng của Người Vay cũng như tài sản đảm bảo, mức thu nhập, lịch sử tín dụng, tỷ suất nợ trên thu nhập, số tiền đề nghị vay.

11. Đối với Người Vay, trước khi giải ngân vốn vay, Người Vay có thể sẽ phải trả một số chi phí cho Người Cho Vay liên quan đến khoản vay như phí phê duyệt hồ sơ vay, phí giải ngân, phí quản lý khoản vay, các phí liên quan đến tài sản đảm bảo (nếu có)... Tất cả các chi phí này là do Người Cho Vay quy định.

PHẦN 3: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Vaynhanh cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Khách hàng. Khách hàng vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà Vaynhanh thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.

Nguyên tắc bảo mật của Vaynhanh:

1.Vaynhanh đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được bảo mật theo quy định pháp luật trong phạm vi quản lý của Vaynhanh.

2. Vaynhanh có thể lưu trữ và sử dụng thông tin của Khách hàng cho các mục đích sau:

  • Giúp hỗ trợ tư vấn dịch vụ cho Khách hàng.
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá và cập nhật các thông tin về các khoản vay mới cho Khách hàng.
  • Quản lý và thống kê các hoạt động của Khách hàng khi sử dụng dịch vụ Vaynhanh.

3. Sử dụng dịch vụ của Google

3.1. Vaynhanh đang sử dụng dịch vụ Place Api của Google Maps, vì vậy bạn cũng phải tuân theo và bị ràng buộc bởi các chính sách bảo mật của Google, tham khảo tại https://www.google.com/policies/privacy

3.2. Bạn cũng bị ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ của Google, tham khảo tại https://www.google.com/intl/en/policies/terms