Ai có thể sử dụng Vaynhanh

Vaynhanh phục vụ đối tượng khách hàng như sau:

• Khách hàng có độ tuổi từ 20 tuổi đến 60 tuổi.

• Khách hàng đang sinh sống tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

• Khách hàng không có nợ xấu với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác.

• Có các giấy tờ đầy đủ dùng để bảo đảm cho khoản vay theo quy định của bên cho vay theo từng thời kỳ.