Vaynhanh là gì

Vaynhanh là đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn tài chính hiện đại và chuyên nghiệp nhất, giúp những Người có nhu cầu vay nhưng không đủ điều kiện (hoặc không muốn) vay vốn ngân hàng và các tổ chức tài chính, có thể dễ dàng kết nối với những Người cho Vay có khả năng đáp ứng nhu cầu, bất cứ lúc nào.